Fundering II

Deze week is er verder gewerkt aan de fundering.

Op de stroken zijn muurtjes gemetseld, waar de lange stalen pinnen tussen zitten. Deze pinnen worden later omgebogen, zodat de bovenkant van de fundering (en dus het huis) goed verankerd is aan de onderkant. Dit is een vereiste van de Gemeente, omdat zij bang zijn dat ons huis bij een orkaan (!) weg zal waaien.

We kunnen nu de indeling van het huis heel goed zien en alles begint werkelijk te worden.

WE Projects zijn geweest om de afvoeren aan te leggen en nu steken er overal buizen met rode en blauwe “mutsjes” naar boven.  Op deze manier is ook weer heel duidelijk zichtbaar waar het toilet, het spoeleiland, etc. komen te zitten. Ook is de afvoer op de riolering aangelegd.

Voor het hemelwater is geen afvoer voorzien. Dit water moet op ons eigen terrein worden afgevoerd en hiervoor zoeken we nog een goede en duurzame oplossing. (later meer hierover)

Bij het storten van het beton tussen de funderingsmuurtjes, is 1 van de muurtjes ingestort. Het heeft hier in de afgelopen week zo ontzettend geregend, dat het cement niet goed genoeg heeft kunnen uitharden. Dit muurtje wordt volgende week maandag weer opgemetseld en meteen meegedicht met de laatste lading beton.

Donderdag heeft het team van Jan de Vries hulp gehad van een kraan, met het plaatsen van de zware funderingsbalken. Hier worden maandag de broodjes tussen geplaatst. De broodjes hebben een RC waarde van 4.0.